Gynobs Gruppen

Hvem kan blive medlem af DUGOF

DUGOF er en forkortelse for Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi. For at være medlem af DUGOF, så skal du også være medlem af Danske Fysioterapeuter. Medlemskab i DUGOF kræver nemlig, at du er medlem af et fagligt selskab.

DUGOFs formål

DUGOFs formål er at organisere danske fysioterapeuter og vare tage deres interesser. De arbejder blandt andet for at styrke deres medlemmers faglige viden og ekspertise inden for de urologiske, gynækologiske, obstetriske og gastroenterologiske felter med en løbende kompetenceudvikling. Blandt andet tilbyder de specialiserede kurser hvor deres medlemmer har mulighed for yderligere at specialisere sig indenfor deres felt. Og de holder en foredragsrække med foredrag af tværfaglige specialister.

Udover at varetage medlemmernes faglige interesser, så træder DUGOF også ind sammen med Dansk Selskab for Fysioterapi og repræsentere deres medlemmer, når der for eksempel skal forhandles overenskomst mm

Det er også DUGOF, der koordinere med andre lægefaglige selskaber.

Kurser og arrangermenter hos DUGOF

DUGOF tilbyder deres medlemmer en række specialiserede kurser, som i DUGOFs ånd giver mulighed for kompetenceudvikling. Ud over kurser så er der også foredrag med førende specialister indenfor området.

Liste over kurser

På dugof.dk kan du finde en liste over arrangementer i 2021. Men husk, at det kræver medlemskab at skrive sig op til et kursus. Du kan læse mere om, hvad det koster at blive medlem om lidt.

Hvad koster det at være medlem af DUGOF

Hvis du vælger at tegne et medlemskab hos DUGOF, så skal du betale et årligt kontingent for dit medlemskab. I 2021 er medlem gebyret 400 kroner om året. Når du bliver opkrævet dit kontingent, så skal du betale for et år af gangen. Det årlige medlemskabsgebyr er forfaldent i slutningen af januar hvert år. Beløbet bliver opkrævet sammen med gebyret for medlemskab i Danske Fysipterapeuter.